Hideki Tōjō Hakkında

| On
Perşembe, Kasım 26, 2020


Hideki Tojo 30 Aralık 1884 tarihinde Kōjimachi'de dünyaya gelmiştir. Yaşadığı dönemde Başbakanlık, Ordu başkanlığı (IJA) ve İmparatorluk Yardım Derneği başkanlığı yapmıştır -derin devlet tarzı bir oluşumdur, parti düzenlerine ve yönetime doğrudan karışan bir dernek-

Tojo samuray geçmişi olan 1871 öncesi kast sisteminden kalma bir ailedir. -tüccarlar, zanaatkarlar, köylüler ve samuraylar- Kast sistemi kaldırılmış olsa da Samuray sisteminden gelen aileler ön plandaydı. Yani dedesi bir samuraydı ve babası da Korgeneral Hidenori Tojo'dur.

Hideki'nin küçüklüğü: İnatçı ve mizah duygusuna sahip olmaması ile biliniyordu. Tojo, Tokugawa Ieyasu'yu örnek almaktaydı.-en önemli shōgunlardan- Ieyasu'nun "Sevdiğiniz şeylerden ve işlerden uzak durun, kendinizi hoşunuza gitmeyen sıkıcı işlere yöneltin" sözünden esinlerek "Ben normal bir insanım, herhangi bir özel yeteneğimde yok. Başardığım her şeyi asla pes etmeyen ve sıkı çalışan karakterime borçluyum" demiştir.

1899 yılında Askeri akademi okuluna girdi ve Mart 1905 tarihinde 363 öğrenci arasında 10. sırada yer alarak mezun oldu. Bunun sonucunda Teğmen oldu. 1905 yılında imzalanan Portsmouth Antlaşmasını büyük bir öfkeyle karşıladı. Japonya genel olarak bu anlaşmada kazanan taraf olarak görülse de Sibirya'yı alabilecekken anlaşma yüzünden alamamıştır. Aynı zamanda bu anlaşma iki ülkeyi de borca sokmuştur. (Japon-Rus savaşını sonlandırdı.) -anlaşmayı Amerika sağlamıştır.- Halk Japonya'nın savaştan çok daha az pay elde ettiğini ve aldatıldığını düşünüyordu. 1909 yılında Katsuko Ito ile evlenmiştir. Üç oğlu (Hidetake, Teruo, and Toshio) ve dört kızı (Mitsue, Makie, Sachie and Kimie) vardır.


1919-1922 yıllarında Almanya'ya Japon askeri ateşesi -elçisi- olarak gönderildi. Japon-Alman ilişkisi o dönemlerde çok güçlü olduğu için iki ülkede birbirinden etkilenmekteydi. Hatta bir dönem Japon imparatorluk ordusu bazı Alman komutanlar tarafından eğitim almıştır. Bu yüzden Tojoda yapıya çok uzak değildi. 1922'de Japonya'ya dönerken Amerika üzerinden dönmeyi tercih ederek ilk ve tek ziyaretini gerçekleştirdi. Amerikalıları sadece para kazanmak için yaşayan materyalist ve yumuşak insanlar olarak yorumladı. Hayatlarının sadece sex, içki ve hedonistik yapıda olduğunu vurguluyordu.

*Hedonizm: Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan görüştür.

Tojo hobisinin sadece işi olduğunu söyleyerek çocuklarını yetiştirmeyi reddedip bütün yükü eşine bırakmıştır. Gece geç saatlere kadar evrak ve askeri işlerle uğraşmayı doğru buluyordu. Yaşı ilerlesede hala çevresi tarafından mizahtan anlamayan, şakalaşmayı dahi kabul etmeyen kurallara takıntılı soğuk biri olarak görülüyordu.

Samuray kastından kalma olan "emir altındakilere tokat atma" eylemini rutin bir şekilde gerçekleştiriyordu. Bunun bir 'eğitim aracı' olduğunu savunuyordu. Kısacası Buşido kurallarını herşeyden üst görmekteydi.

1924 yılında Amerika; Göçmenlik Kontrol Yasası'nı çıkartmıştır. Tojo bu ırkçılığa karşı Japonların ne kadar güçlü ve çalışkan olduğunu ifade etmiştir.

1928 yıllında Albaylığa terfi etti. Komutanların siyasette aktif rol oynaması Tojo'nunda dikkatini çekmiştir. Emir verdiği düşük rütbelilere karşı kendisinin -babası, annesi gibi- olması gerektiğini düşünüyordu. Bundan dolayı; Tojo sık sık komutasındaki kişilerin evlerini ziyeret eder ve problemleriyle ilgilenirdi. Para sıkıntılarına bile yardımcı olmaya çalışırdı. 

Japon komutanları gibi Tojo da batı kültürüne tamamen karşıydı ve gençlerin el ele tutuşmasını, erotik düşüncelerini ve birlikteliklerini saçma bularak aşağılıyordu. Geleneksel değerler olan Kokutai'yi ön plana çıkartmak istiyordu.

1934 yılında Generalliğe atanarak Genelkurmay başkanı oldu. Ordu bakanlığı tarafından yayınlanan -Hijōji kokumin zenshū- kitabında bazı denemeler yaptı. Kitapta Japonya'nın totaliter bir devlet olması gerektiği ve kendilerine has ideolojileri yazıyordu. Kitapta tam olarak 15 üst düzey Generalin denemesi mevcuttu. 1904-1905 yıllarında gerçekleşen anlaşmalarda Rusya'yı yendiklerini Bushido geleneğinde Ruslar gibi ölümden korkmadıklarını ve herkesten üstün bir üst iradeye sahip olduklarından bahsediliyordu. Bütün yazılar Japon devletinde yaşayan her vatandaşın ulusal hislere sahip olması gerektiğini savunan yöndeydi. Tojo makalesinde Ulusal bir yapıya sahip olabilmek için devletin siyasi, sosyal ve ekonomik alanda monolotik bir yapıda olması gerektiğini ve sistemin tamamen devlet taraflı olmasını söyleyerek ABD, İngiltere, Fransa'ya karşı olduğunu çünkü bu devletlerin Japonya'ya karşı bir ideolojik yapıda olduğundan bahsediyordu. Makalesini bitirirken "Japonya'nın savaş içerisinde dik durması gerektiğini ve kendi ahlaki ilkelerini dünyaya yayması gerektiğini söyleyerek sonlandırmıştır.

1934 Ağustos ayında 24. Piyade Tugayı komutanlığına atanmıştır. Milliyetçi, militarist ve çabuk karar verme zekasına sahip olduğu için "Razor" (カミソリ, Kamisori) lakabıyla anılıyordu. Ordu dışında Tōseiha üyesiydi. -Japon ordu komutanı olarak 1920-30 yıllarında siyasi alanda aktif olan radikal bir örgütlenme- 

Sosyalist politikayı desteklesede Rusya ile verdikleri bir savaş vardı. Sovyetler birliğini kontrol altına almak istiyorlardı. 


26 Şubat 1936 yılında yapılan darbe girişiminde Tojo ve Shigeru Sadao, Arakiyi desteklemiş darbecilere karşı gelmiştir. İmparator tarafından tam desteği alan Tojo, Kwantung askeri birliğinden şüphelendiğini ve hepsinin tutuklanması gerektiğini söylemiştir. Sonrasında Tojo bütün darbeci subayları yargılayarak idam etmiştir. Bu olay sonucunda Tōseiha gibi birçok militarist örgütlenme tek bir çatı altında toplanmıştır. 1937 yılında Kwangtung birliğinin başına getirilmiştir. Bu sayede Yosuke Matsuoka ve aşırı milliyetçi Nobusuke Kishi -mançurya demiryolu ceosu- ile dost olmuştur.

Tojo ilk olarak Sovyet birliğini ele geçirmek istiyordu fakat aynı zamanda Kuzey Çin'i destekleyerek Çin üzerinde Japonya'yı da genişletmek istiyordu. Bir dönem Mançukuo ve Moğolistan bölgesinde Japon gücünü arttırabilmek için çeşitli operasyonlar düzenlemiştir. 1937'de en büyük savaş deneyimini Chahar Operasyonunda yaşamıştır.

1938-1940 yıllarında Havacılık Genel müfettişliğini yapmıştır. Dış politika başarıları sayesinde Prens Konoe'nin desteğini almıştır. Tojo genelde hükümet ve yönetimler tarafından destekleniyordu çünkü Japon imparatorların yaşayan bir tanrı olduğunu kabul etmekteydi. Verilen görevleri sadakatli bir şekilde yerine getiriyordu.

Hükümetin zor durumda kaldığı dönemlerde Tojo dışişleri açısından sakin olmasından dolayı sık sık kullanılmıştır. Japon hükümetinin yaptığı son kabine toplantısında Tojo; ABD ile savaşmak istemediğini ama Amerikalıların kibirli, ırkçı ve uzlaşma yoluna girerlerse Japonya'dan daha fazla talepte bulunacağını, bu yüzden nihayetinde savaşmanın daha doğru olduğunu söylemiştir. -Japonya'nın onuru için- Konuşmalarında genelde uzlaşmacı yaklaşsa da gizli toplantılarda sık sık çekilmenin moral bozacağını Çin ve birçok sömürgede askeri bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu, Amerikalılarla uzlaşmanın zayıflık olarak görüleceğinden bahsediyordu.

Yaşanan gerilimden sonra politik olarak sıkıntıya giren imparatorluk Pren Konoe'nin istifasıyla sonuçlanmıştır. Sonrasında başa gelen Prens Naruhiko Ordu ve donanmanın kontrolünün Tojo'ya verilmesi gerektiğini söylemiştir.

Tojo ordu gücünü ele aldıktan sonra ilk radyo konuşmasında "dünya barışı" için bir çağrıda bulunup; Çin meselesini çözeceğini, bütün Asya uluslarının birleşmesi gerektiğini söylemiştir. Prens Konoe'nin istifası meclis açısından da sıkıntı yaratmış ve bir iç çöküşe sebep olmuştur. -kabineside istifa etmiştir- 

Yaşanan sorunlar, savaş başlangıcının hissedilmesi imparator tarafından endişe ile karşılanırken Tojo göreve başlamadan bir gün önce imparator tarafından çağırılır. Tojo'nun tuttuğu günlükte bugünden bahsettiği görülmüştür. "İmparatorun görüşlerime karşı kızgın olduğu için çağırıldığımı sanıyordum. Yapacaklarımın imparatorluk tarafından incelenmesi gerektiği ve haber vermeden bir şey yapmayacağım hakkında emir verildi." Tojo bu isteği büyük bir sadakat ile yerine getirmiştir. Örneğin; Japon imparatorluğu batılıların yapacağı operasyonlara karşı Japon ordusunun bazı bölgelere asker yerleştirmesi gerektiğini Tojo'ya iletmiştir. İsteği reddetmeyerek İmparator böyle olması gerektiğini söylüyorsa doğru olan budur diyerek hem mektup yazmış hem de isteği gerçekleştirmiştir.

Tojo bütün Çini ele geçirip Wang Jingwei başa getirerek kendi yönetimi altına almak istiyordu. Bu olası savaşta Burma Japonya'nın yanında olacağını gizlice bildirmiştir. Tojo'da Burma'nın yanlarında yer olmasından dolayı başarılı olurlarsa Hindistan'ın bazı bölümlerini Burma krallığına ödül olarak vereceğini söylemiştir. -hepsi birer varsayımdı çünkü Tojo'ya göre Çin, Hindistan şeklinde ele geçirerek devam edeceklerdi.-

Midway Muharebesini kaybeden Tojo, hükümet ve ordu taraflı kendisine karşı bir muhalefetin oluşmasıyla karşı karşıya kaldı. Midway ve Guadalcanal Muharebesini kaybedene kadar Asya pasifiğinin neredeyse tamamına Tojo başkanlık etmiştir. Kaybedilen muharebeler sonrasında istifası istenirken 1942 yılında dönemin başbakanı; Kukla ülkelerin rejimlerini hızlıca yönetebilmek için Doğu Asya Bakanlığını kurmak istemiş ve Tojo'da desteklemiştir. Dışişleri Bakanı Shigenori Tōgō bu durumun bakanlığa hakaret olacağını söyleyerek durumu protesto eder ve Tojo'nun baskısıyla Shigenori Tōgō istifa etmiştir. 1 Eylül 1942'de Doğu Asya Bakanlığı kurulmuştur.

Tojo'nun düşünceleri istediği gibi gidiyordu fakat Amerika ile olan atışmaları Pearl Harbor savaşının olmasına sebep olmuştur.

1945 yılında Japonya'nın teslim olmasından sonra Amerikalı general Douglas Mac Arthur, Tojo ile birlikte kırk savaş sorumlusunun tutuklanmasını emretti. Amerikan askerleri 11 Eylül'de Tojonun evini kuşattığında Tojo göğsüne ateş etti. -mermi kalbini sıyırmıştır- Bu olaydan tecrübe kazanan Amerikalı Generaller diğer sorumluları yakalamaya giderken yanlarında sağlık personelleri bulundurdular. Tojo kendisini kurtarmaya çalışan ekibe "Ölmem uzun sürdüğü için üzgünüm. Savaşlarımızda sonuna kadar dürüst ve haklıydık. Büyük Asya milleti -halkım- için üzgünüm. Tarihin doğru olan yargısına güveniyorum. Sanırım intiharım başarısız olacak." demiştir.

Yaralı kurtulan Tojo, Sugamo hapishanesine götürüldü. Bu esnada Tojo yeni bir takma dişi yaptırdı. Amerikalı bir dişçi tarafından takma dişlere mors alfabesiyle "Pearl Harbor savaşını unutma" yazıldı. Diş hekimi üç ay sonra böyle bir şey yaptığını açıkladı.

Tojo; Uzak Doğu Uluslararası Askeri mahkemesi tarafından savaş suçu dışında; Aşırı saldırgan savaş isteği, savaş esirlerine insanlık dışı muamele, savunmasız kişilere karşı öldürme emirleri sebebiyle de yargılandı. Söylenenlere göre Japon ordusu Tojo'nun emirleriyle 3-14 milyon kişinin savaş esiri olduğunu yada köleleştirildiğini, katledildiğini, deneye tabir tutulduğu, aç bırakıldığını, 5 milyon kişinin de orduya katılarak öldüğü söyleniyor.

Hideki Tojo'nun yargıdaki konuşması; Genel olarak yargılanan olduğum için sorumluluğu üstlenmem çok doğal. Savaş son bulduğuna göre ve yaşanan her şeyin açıklığa kavuşturulabilmesi, barışın sağlanması için yargılanmam gerekiyor. Dürüstçe konuşmam gerekirse, mağlup olanlar yaşam ve ölüm gücüne sahip olanların önünde dursa da bu durumdan sadece yağcılar ve zekiler düzlüğe çıkacaktır. Duruşmada dürüstlüğümü gölgelemek bir ulusa hesaplanamaz bir zarar verir. Herkes bundan kaçınmak için büyük özen göstermelidir.


12 Kasım 1948 yılında idam cezasına çarptırıldı ve 23 Aralıkta idam edildi. Önemli tarihçiler İmparator Hirohito ve ailesinin yaşanan sorumluluklardan kurtulmak için bütün yükü Tojo'ya yıktığını düşünüyor. Eski deniz kuvvetleri amirali Mitsumasa Yonai davayı gerçekleştiren kişilerin İmparatoru temize çıkarma anlaşması yaptıklarını ve bütün yükü Tojo'ya attıklarını söylemiştir.

Tojo'nun mezarı Aichi'de bir tapınakta bulunuyor. Tojo'nun torunu Yuko Tojo Japonya da gerçekleşen savaşın nefsi müdafaa olduğunu ve büyükbabasının en önemli savaş suçlusu olarak yargılanmasının haksızlık olduğunu söylüyor.
İlk Yorumu Sen Yap !
Yorum Gönder

EMOTICON
Klik the button below to show emoticons and the its code
Hide Emoticon
Show Emoticon
:D
 
:)
 
:h
 
:a
 
:e
 
:f
 
:p
 
:v
 
:i
 
:j
 
:k
 
:(
 
:c
 
:n
 
:z
 
:g
 
:q
 
:r
 
:s
:t
 
:o
 
:x
 
:w
 
:m
 
:y
 
:b
 
:1
 
:2
 
:3
 
:4
 
:5
:6
 
:7
 
:8
 
:9